WALTER & WALTER


Gå til indhold

Leveringsbeting.

Downloads

Leveringsbetingelser pr. 01.01.09

Priser:

Alle opgivne priser er ex moms, Ex. Frihavnen DK.
Alle tilbud er såfremt intet andet er oplyst gældende i 14 dage. Transportforsikringer påligger køber.

Installation:

Installation foretages iflg. vore normale installationspriser.
Det påhviler kunden, at de nødvendige el-installationer samt eventuelle VVS-installationer til udstyret forefindes forud for levering og opstilling af udstyr.

Forbehold:

Opgivne leveringstider er baseret på de oplysninger, vi er i besiddelse af på ordretidspunktet.
Walter & Walter påtager sig intet ansvar i forbindelse med forsinkelser eller manglende levering, som skyldes forhold der ligger udenfor vor kontrol, såsom forsinkelser i fabrikation, transport eller force majeure. Sådanne forhold berettiger ikke til ophævelse af købet eller reduktion i den aftalte købspris.

Udbedring af fejl og mangler:

Nyt udstyr:

Walter og Walter forpligtiger sig til indenfor 12 mdr. fra leveringsdato at udbedre hardwarefejl og mangler, der stammer fra materiale- og fabrikationsfejl samt funktionsfejl, der ikke kan relateres til misbrug eller fejlbetjening af udstyret. Eventuelle person- eller varetransport udgifter i denne forbindelse er for købers regning.

OBS: Alm sliddele såsom pærer, knive, pumper, motorer, printhoveder osv. er kun dækket i henhold til vore leverandøres leveringsbetingelser af samme, typisk 3 mdr.
W+W forpligtelser kan aldrig overstige leverandørens.

Efter 12 måneder fra leveringsdato dækkes fejl og mangler alene hvis disse er meddelt Walter & Walter skriftligt inden periodens udløb.
Efter 12 måneder fra leveringsdato tilbydes teknisk service i henhold til tegnet servicekontrakt eller mod normal servicebetaling.

Brugt udstyr leveret af Walter & Walter:

Fejl og mangler på brugt udstyr udbedres i henhold til aftale i ordrebekræftelse.

Brugt udstyr fra kunde som indgår i en handel:

Udstyret leveres med tilhørende software/dongle og evt. RIP og skal være i fejlfri funktionsdygtig stand.

Idriftsættelse og indkøring:

Idriftsættelse og indkøring foretages af Walter & Walter.
Sælger forbeholder sig ret til en rimelig indkøringsperiode under hensyntagen til det leverede udstyrs kompleksitet. Indkøring er excl. eventuelle forbrugsmaterialer.

Af hensyn til fejlfri funktionalitet anbefales at rummets temperatur- og luftforhold ligger i området
18° - 24° C med en relativ luftfugtighed på 45% - 65%.

Generelt:

Ingen af de i nærværende leveringsbetingelser omhandlede forhold har opsættende virkning på aftalte betalingsbetingelser, og alt leveret udstyr tilhører Walter & Walter indtil dette, incl. moms, er endeligt betalt. Ved for sen betaling forbeholder Walter & Walter sig ret til at opkræve 2% morarente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 250,- pr. gang.

Ovennævnte leveringsbetingelser er gældende såfremt intet andet er aftalt i ordrebekræftelsen.

Velkommen/Start | Produkter | Tilbud/Nyheder | Brugt udstyr | Forbrugsvarer | Downloads | Kontakt | Web-oversigt


Tilbage til indholdet | Tilbage til hovedmenuen